Alapítvány

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Az alapítvány elnevezése: 
Janus Egyetemi Színházért Alapítvány 
Az alapítvány székhelye: 
7624 Jurisics Miklós utca 35.
Az alapító: 
Losonczy István

Az alapítvány célja

A Janus Egyetemi Színhézért (korábban Alternatív Színházi Műhely) Alapítvány komplex színházi események megvalósítását tűzi ki célul, mely magában foglalja az alternatív színházi előadások létrehozását és befogadását, illetve átfogó képzési programokkal a város oktatási intézményei számára kíván olyan kínálatot nyújtani, melyben az általános  iskolásoktól az egyetemistákig  kerülhetnek a színház közelébe, a színházzal napi kapcsolatba nézőink és/vagy színházcsinálóink.
A műhely célja, hogy olyan alkotógárdát vonjon maga köré, amely képes rendszeresen friss szellemű, kísérletező, alternatív színházi előadások létrehozására.
A alapítvány tevékenységének meghatározó részét jelentik az oktatási és képzési programok, melyek megvalósulásával a színházi előadások és kísérletek nyitott, az újat befogadni akaró és képes közönségét szeretné szélesíteni. Másrészt azt várja, hogy kurzusai lehetővé tegyék az alternatív színjátszás számára a tehetségek megjelenését, akik a műhely munkáinak bázisát és folyamatosságát biztosíthatják.
A műhely a képzési formákon keresztül és színházművészeti rendezvényei által törekszik arra, hogy a PTE hallgatói számára lehetőséget biztosítson színházi élményeik és ismereteik gyarapítására.
A műhely lehetőséget kíván nyújtani az egyetem és a város amatőr színjátszással foglalkozó fiataljainak a bemutatkozására és a továbbképzésére.
A műhely saját bemutatóin, képzési programjain kívül szeretné megmutatni legjelesebb kísérletező színházaink munkáit, ezért rendszeres befogadószínházi programot kíván szervezni.
Az alapítvány célja, hogy az alternatív és kísérletező színház munkájának felmutatásával, illetve az ehhez kötődő társművészeti bemutatók, akciók szervezésével az egyetem és a város kulturális életének részévé váljon.
Az alapítvány a közhasznú tevékenységét az alábbiak szerint valósítja meg:
A tudományos tevékenység, kutatás keretében kapcsolódni kíván már folyamatban lévő kutatásokhoz, ezen felül önálló kutatási tevékenységet is kíván folytatni az oktatás, a kultúra területén, mindezek érdekében interregionális együttműködést is meg kíván valósítani más színházakkal, egyetemekkel, kutatóhelyekkel. Lehetőséget kíván biztosítani a Pécsi Tudományegyetemen tanulmányait végző hallgatóknak és az egyetemen oktatóknak arra, hogy a színházi előadások előkészítése, próbái során jelen legyenek, tudományok tevékenységük során a színházi darabok feldolgozásának, értelmezésének, átdolgozásának folyamatában részt vegyenek és az ott szerzett tapasztalatokat tanulmányi és tudományos tevékenységük során felhasználják.
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén előadások, színdarabok feldolgozásával, bemutatásával, az erre jelentkező személyek számára  biztosítani kívánja a színészi tevékenység megismerését, a különböző színészi technikák elsajátításának lehetőségét.
A kulturális tevékenység keretében hivatásos és nem hivatásos előadóművészek közreműködésével művészeti programokat kíván szervezni, közvetíteni elsősorban a zene, képzőművészet -és színházművészet területén, együttműködve a kultúraközvetítő intézményekkel és szervezetekkel. Az alapítvány fő feladatának tekinti, hogy a jelen pontban meghatározott tevékenységen belül elsősorban az alternatív színházi előadások létrehozását, az előadások feldolgozását, megértésének elősegítését, a színházi kísérletek szervezését. 
      Az alapítvány e közhasznú tevékenység keretében üzemeltetni kívánja a Janus Egyetemi Színházat.
    A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenysége körében az alapítvány alternatív színházi fesztiválokat kíván szervezni, bevonva a határon túli magyarság által alapított színházakat, akikkel együtt kíván működni.

Az alapítvány kurátora: Dr. Tóth András Ernő

A felügyelő bizottság tagjai:
    Dr. Berke Gyula 
    Dr. Müller Péter
    Dr. Molnár Tamás elnök

 

 

Közhasznúsági jelentések Beszámolók, tervek (működési pályázatok)
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018  2018
2019  2019
   

 

 

  

 A régi  weboldal megtekintése

 

                                                                                                           .

Támogatóink:                                                                              Kapcsolatok:

Képtalálat a következőre: „emberi erőforrások minisztériuma”             Pécsi Nemzeti Színház